Společnost FERNBACH dodává komplexní platformu pro všechny úlohy v útvarech financí, rizik a. Díky nám mohou být postupy interního i externího výkaznictví zcela automatické. Naše knihovna klíčových hospodářských ukazatelů umožňuje výrazné zvýšení produktivity v oblasti finančnictví. Čtení výkazů je již věcí minulosti.

Všechny funkce jsou rychle a snadno dostupné přes internet jako aplikace (SaaS).